گو خورده من اصن فیسبوک ندارم
CS_Test_0040.jpg
مهم قسمت قبلشه :دی ‎- آمیرزو
این چیه ‎- حســـــــنے
خوب چرا نمیفرستی براشون =)))))))))))))))))))) ‎- میسی
دیک پیک :))))))))))))))))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
میگم انقد میخندین تخماتون رگ به رگ نشه یه وقت؟ :) ‎- bahram13
هرچی بگم یه چی ازش درست میکنی در نتیجه فقط میخندم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
سعید با تو بود، میدونی که؟ :)) ‎- میسی
میسی مگه تو تخم نداری؟ ‎- bahram13
میسی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
داشتم، روزگار یه دونه لگد زد بهش! من هم بیضه بند نداشتم آووووووچ ‎- میسی
زن ها هم تخم دارن البته یه نیم متر بالا تر از اونجا که مردا دارن حجمشم بزرگتره :))) ‎- bahram13