حسنی هانا رفت
اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد تا قیامت دل من گریه می خواد ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
جان بالا یه ساعت پیش همینو پلی کرده بودم :) ‎- bahram13