چرا لبتابمو فروختم؟! واقعا چرا
با عرض معذرت لپ تاپ درسته. دو تاش پ هستش. البته ببخشید. ‎· FOTROS
همینی که فطرس فرمودند؛ "چرا لپتاپمو فروختم؟! واقعا چرا" :) ‎· خانم عکاس