اونی که بادیدن یه کامنت چندخطی درباره دیگران اینقدر راحت قضاوت میکنه باید یه فکری به حال خودش بکنه
برای چسناله و گیر به دیگران هنوز خیلی زوده. اندکی صبر ‎· دودوزه
@22ze خب منم همونو میگم:-/ ‎· DArA