جوان تر که بودم افتخارم این بود که هنوز سوال کامل نشده جوابش رو می دادم در حالیکه الان جواب اغلب سوالات را اصلا نمیدونم