Avatar for bedadam

من فرفر خیلی فعال بودم اما نمیدانم چرا اینجا یه جور دیگه بنظر میاد. مثل ادمی هستم که به مهمانی دعوت شده و میدونه که چند ساعت دیگه باید بره. هنوز اون پابندی را باینجا پیدا نکردم.

Comment

منم مطئمن نیستم که اینجا بمونه، ولی تا وقتی هست تا بتونم ازش استفاده میکنم

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

اسمت تو فرفر یه چیز دیگه بود؟

 ‎· Seety
Comment

@saeedgreen: سعید جان حرفت درسته ولی نمیدونم چرا فکر میکنم مارا دست انداختن اینجا. ایا با وقتمان دارن بازی میکنند یا سرمان را دارن فعلن گرم نگه میدارن. بهر حال باز دیدن دوستان دور هم باعث شادست

 ‎· DArA
Comment

@1seety1: بله اینجا اسم و عکسم را عوض کردم :)

 ‎· DArA
Comment

کی بودی خب؟ الان فیداتو خوندم. یه حدسی زدم که با توجه به عکس بچگیات حدسم رو پس گرفتم:)) اسمت چی بود؟

 ‎· Seety
Comment

@1seety1: اگر میخاستم بگم، خوب با همون اسم و عکس میامدم دیگه:)) نام نو، خانه نو

 ‎· DArA
Comment

واا. منو ساب داشتی؟ :))

 ‎· Seety
Comment

حتی اگر موقت باشه هم خوبه

 ‎· خانوم میم
Comment

@1seety1: ها! این شد مسابقه بیست سوالی:))

 ‎· DArA
Comment

فهمیدم کی هستی :)) 2تا حدس زدم. 100% یکیشون هستی یاح یاح یاح

 ‎· Seety
Comment

@saye:بله، اونتور هم میشه فکر کرد :)

 ‎· DArA
Comment

سیتی بیا در گوش من بگو حدساتو :)))

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: منم نشناختم :)) حتا حدس هم نمیزنم !

 ‎· Mamad
Comment

منم حتی حدس نمیزنم :)))

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

دوستان، احساس بزرگی بهم دست داد:)) مهم این هست که الان در خدمتتان هستم و مخلص همه عزیزان

 ‎· DArA
Comment

فرتوتى؟

 ‎· Seety
Comment

هنوز یخت باز نشده:))))

 ‎· shompi
Comment

@1seety1: نه والا :)))

 ‎· DArA
Comment

@shompi:بابا من خودم یه پا یخ شکنم، کجا یخم باز نشده :)))

 ‎· DArA
Comment

@bedadam: واااا يخ وا كن از نظر ما كسي كه وسط مجلس مي ره قر مي ده:)))

 ‎· shompi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10