User avatar

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد. لبتان پر خنده قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده ونوروزتان فرخنده باد

Comment

(: به به - چه فید زیبا و قشنگ - عیدت مبارک دارا جان

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

@mqmalik: ممنونم رفیق عزیز مالک جان، سال نو شما هم با شادی و سلامتی. سرافراز باشی

 ‎· DArA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10