امیر میگه: کلا ۲۰۰ تا هستیم!؟ بخواد ۲۰۰ نفر رو هم جوابگو نباشه باید شاشید توش :)) الان بشاشیم توش یا جواب داده؟
بابا روبی‌ه! چه انتظاری داری ازش؟ اسمایلی فرار :))) ‎· شاپور