بریم دایرکت یا زوده!؟
مجردی؟ ‎- Hadi.Yalin
چی پوشیدی؟ ‎- Siavash
مجردم ... هیچی :)) ‎- behnam2k