بریم دایرکت یا زوده!؟
مجردی؟ ‎· Hadi.Yalin
چی پوشیدی؟ ‎· Siavash
مجردم ... هیچی :)) ‎· behnam2k