بیایید قربونتون برم که همتون هستید :)
بهنام سه رقمی هستی یا دو رقمی؟ :)) ‎· Hamid6
چی سه رقمی یا دو رقمی؟ من یه رقم هم به زور هستم :))) فعلا دو رقمی :)) ‎· behnam2k
وزن دیگه، تپل مهربون :* ‎· Hamid6
:))) درد هنوز دو رقمی هستم ... اما بدجور دم مرزم :))) بمیری بمیرییییی ‎· behnam2k
اومدیم، برو. ‎· پَــرسان