من اعتراف می کنم هیچوقت مسعود معروف به مسعود قلبی رو توی فرند فید نداشتم، اما اینجا دارمش گویا! چقدر عجیبه این فضای مجازی!
مسعود قلبی منم ولی هیچوقت معروف نبودم. اگر به چیزی معروف باشم معروفیت به روابط محدودمه! خود من بیشتر معروفای فرندفید رو نداشتم. الان چک کردم شما رو هم ندارم و شما هم منو ندارید نکنه یه قلبی دیگه داریم اینجا :دی ‎· M∂s♥ud
اتفاقن دیروز تو یه جمع فرفری بجث همین بود که همشون تو کف این بودن که تنها کسی که تو کل فرفر هیچوقت اکسپتشون نکرد مسعود قلبی بود و خیلی مشتاق بودن بفهمنن چرا :))) ‎· hadi
مسعود معروفای فرندفید ما بودیم هااااا :)))) ‎· Vivavida