از کجات باید شروع کرد؟
اول پیرهنت رو دربیار عسیسم ‎- alinba
بعدش؟ :)) ‎- behnam2k
بیا پی وی :)) ‎- alinba
پابلیک دوس نداری؟ :)) ‎- behnam2k
شرم دارم ‎- alinba
لخ شو شرمت میریزه هانی ‎- behnam2k
تری سامش کنین اقا :)) ‎- Hamid6
بفرما وسط حمید جونز ‎- alinba