چقدر خوبه اینجا خودمون هستیم و خیلی ها نیستن ... چقدر خوووووبه