من امروز حالم خیلی بده ... هرچقدر سعی کردم که حالم رو خوب کنم و خوب باشم و خوب خودم رو نشون بدم، نشد که نشد که نشد ... خیلی روز تخمیه
من روز پر استرسی داشتم و از صبح هی حس بدبختا رو گرفتم ‎- Vivavida
امروز بدترین روزه برای من :(( ‎- behnam2k
ای بابا :( ‎- Vivavida