یه سوال جدی! آقا چرا هرکی به پست ما می خوره از امامان و امامزادگان چسناله کردنه!؟ یعنی یه آدم درست و درمون نیست بشه باهاش خوش بود؟ همه چسناله می کنن؟ چرا!؟
یعنی چی از امامان و امامزادگان چسناله میکنن؟ ‎· adomide
یعنی در چسناله کردن رتبه بالایی دارن! یعنی خیلی سنگین چسناله می کنن ... یعنی آدم رو خسته می کنن ‎· behnam2k
@behnam2k: قطع رابطه کن سریع چون این آدمها آدمهای مثبتی نیستن و دلیلی نداره که به چسناله هاشون گوش کرد والسلام ‎· adomide
@adomide والا چی بگم سارا ... اینقدر این موضوع داره میشه دیگه می ترسم. یعنی خیلی از آدم هایی که باهاشون برخورد می کنم همینه وضعشون! انگار باید با نصف آدم هایی که می شناسم باید قطع رابطه کنم :| ‎· behnam2k
@behnam2k: آدمها احساس میکنن هر چقدر بیشتر چسناله کنن بیشتر متوجه قرار میگیرن من واقعن خودم دیگه حوصله آدمهای منفی باف و چسناله کن رو ندارم دیگه :) ‎· adomide