توی این یک سال اخیر خیلی از پسرهای دور و برم ازدواج کردند، سن های متفاوتی داشتند، اما بخش اعظم شون دخترهای زیر بیست سال را گرفتند
کار خوبی کردن، هرچی سن دختر کمتر بهتر. ‎- alimgn
این هم یک نظری ه ‎- بنیامین