kronoloji biraz oynamış olacak tabi ama "Sunday in May, 1852" yerine 7 haziran, "December 2, 1851" yerine 1 kasım, 1848 ya da february revolution falan yerine haziran 2013 konarak okunabilir. (tabi dünya fark var, çok şey etmeyin ama çok "cuk buraya ve bize" cümleler var): "Instead of society having conquered a new content for itself, it seems that the state has only returned to its oldest form, to a shamelessly simple rule by the sword and the monk’s cowl..."
"For the rest, every fair observer, even if he had not followed the course of French developments step by step, must have had a presentiment of the imminence of an unheard-of disgrace for the revolution. It was enough to hear the complacent yelps of victory with which the democrats congratulated each other on the expectedly gracious consequences of the second Sunday in May, 1852. [day of elections – Louis Bonaparte’s term was expired] In their minds that second Sunday of May had become a certain idea, a dogma, like the day of Christ’s reappearance and the beginning of the millennium in the minds of the Chiliasts [4]. As always, weakness had taken refuge in a belief in miracles, believed the enemy to be overcome when he was only conjured away in imagination, and lost all understanding of the present in an inactive glorification of the future that was in store for it and the deeds it had in mind but did not want to carry out yet. Those heroes who seek to disprove their demonstrated incapacity – by offering each other their sympathy and getting together in a crowd – had tied up their bundles, collected their laurel wreaths in advance, and occupied themselves with discounting on the exchange market the republics in partibus [i.e., in name only] for which they had already providently organized the government personnel with all the calm of their unassuming disposition. December 2 struck them like a thunderbolt from a clear sky, and those who in periods of petty depression gladly let their inner fears be drowned by the loudest renters will perhaps have convinced themselves that the times are past when the cackle of geese could save the Capitol. [5]" ‎· benmavi
bu da bir kaç paragraf öncesi, az da ves'in umut şeysinde aklıma gelen kısım: "The February Revolution was a surprise attack, a seizing of the old society unaware, and the people proclaimed this unexpected stroke a deed of world importance, ushering in a new epoch. On December 2 the February Revolution is conjured away as a cardsharp’s trick, and what seems overthrown is no longer the monarchy but the liberal concessions that had been wrung from it through centuries of struggle. Instead of society having conquered a new content for itself, it seems that the state has only returned to its oldest form, to a shamelessly simple rule by the sword and the monk’s cowl. This is the answer to the coup de main [unexpected stroke] of February, 1848, given by the coup de tête [rash act] of December, 1851. Easy come, easy go. Meantime, the interval did not pass unused. During 1848-51 French society, by an abbreviated revolutionary method, caught up with the studies and experiences which in a regular, so to speak, textbook course of development would have preceded the February Revolution, if the latter were to be more than a mere ruffling of the surface. Society seems now to have retreated to behind its starting point; in truth, it has first to create for itself the revolutionary point of departure – the situation, the relations, the conditions under which alone modern revolution becomes serious. " ‎· benmavi
internette mevcut türkçesi çok değil ama yine de şey edeyim: "Şubat Devrimi, eski toplumu gafil avlayarak başarılan ani bir darbe oldu, ve halk, mutlu ani darbeyi, yeni bir çağ açan tarihsel bir olay saymıştı. 2 Aralık günü, Şubat Devrimi, bir düzenbazın hokkabazlığıyla yok edildi, ve devrilen sanki monarşi değil, yüzyıllık bir savaşım pahasına krallıktan koparılıp alınan liberal ödünlerdi. Toplum kendi kendine yeni bir kapsam, yeni bir içerik vereceği yerde, yalnız devlet, kendi eski ilkel biçimine, şövalye kılıcının ve papaz [sayfa 480] kukuletasının düpedüz küstah egemenliğine dönmüş görünüyor. İşte böylece, 1848 Şubatının coup de main'ine[4*] 1851 Aralığının coup de tête'i [5*] karşılık veriyor. Kolay kazanılan kolay yitirilir. Her şeye karşın, ara dönem gene de boşuna geçip gitmiş olmadı. 1848-1851 yılları süresince, Fransız toplumu, devrimci olduğu için daha hızlı olan bir yöntemle, olaylar düzenli bir biçimde, deyim yerinde olursa akademik bir biçimde geliştiği takdirde, Şubat Devriminin sıradan, yüzeysel bir sarsıntıdan başka bir şey olabilmesi için, bu devrimi izleyecekleri yerde, ondan önce gelmeleri gerekecek olan inceleme çalışmalarının ve deneyimlerin ardından koşarak onlara yetişti, onları yakaladı. Toplum, bugün için, kendi başlangıç noktasına geri dönmüş görünüyor. Gerçekte, toplum ancak şimdi, kendine devrimci başlangıç noktası yaratmak, yani ciddi bir toplumsal devrime yolaçabilecek tek durumu, ilişkileri, koşulları yaratmak zorunda bulunuyor. ....Zaten, her vasat gözlemci, Fransız Devriminin gelişme çizgisini adım adım izlemeksizin de olsa, devrimin görülmedik tam bir yenilgiye doğru gittiğinden kuşkulanmalıydı. Bu demokrat bayların 2 Mayıs 1852'nin[265] mucizevi sonuçlarından dolayı karşılıklı olarak birbirlerini kutlayışlarındaki her türlü alçakgönüllülükten yoksun zafer ulumalarını duymak yeterdi. 2 Mayıs 1852, onlarda, tıpkı kiliastlara[266] göre İsa'nın yeniden yeryüzüne döneceği ve bin yıllık hükümdarlığını kuracağı gün gibi bir sabit fikir, bir dogma haline gelmişti. Güçsüzlük, gevşeklik, her zamanki gibi, kurtuluşunu, mucizelere inanmakta bulmuştu, afsunlarla düşmanı muhayyilesinden kovdu diye onu yendiğini sandı ve kendisini bekleyen geleceği ve bir gün yerine getirmeye niyetlendiği, ama henüz bunun zamanının geldiğine inanmadığı işleri ululamakla yetinerek, bugünü, içinde bulunulan zamanı anlama yeteneğini tüm yitirdi. Karşılıklı birbirlerine acıyarak, ve sımsıkı birbirleri arasında gruplaşarak herkesçe bilinen yeteneksizliklerini yalanlamaya çalışan bu kahramanlar, çekip gitmişler, zafer taçlarını, hesaba mahsuben ceplerine koymuşlardı ve in partibus [98] cumhuriyetlerin tahvillerini borsada kırdırmakla uğraşıyorlardı; alçakgönüllü ruhlarının sessizliğinde bu cumhuriyetler için hükümet personelini hazırlamayı bile ihmal etmemişlerdi. 2 Aralık, dupduru bir gökte bir gökgürültüsü gibi şaşırtmıştı onları, ve çöküş dönemlerinde, en büyük gürültü ile bağırıp çağıranların kendi gizli korkularını bastırmalarına bile bile razı olan halklar, belki de bir kaz sürüsünün bağırtılarının Capitol'ü[267] kurtarabileceği zamanların artık geçmiş olduğuna inanacaklardır. " ‎· benmavi
Hah, tam türkçesi yok mu diyecektim. ‎· lairocse bey
abi çevirisini beğenmiyorum pek, yordam yapıyordu galiba yeniden. ‎· benmavi
Tanıl Bora çevirisi iyi işte be benmorf. ‎· mach
a o da var di mi? abi hiç türkçelerine bakmadım çok uzun zamandır, bulursan salla gelsin ‎· benmavi
http://imgur.com/P6hM8CV yalap şalap çektim bi fotoğraf, acelem var azcık. yarın kalan kısmı düzgün çekip koyarım. ‎· mach
o/ editlen yapılabilse eklerdim fotoyu, iyi oldu o, koy valla ‎· benmavi
Eyvallah, sen bırak alıntıları buraya, ben hallederim o/ hadi sağlıcakla ‎· mach