آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با این دل رمیده
467a17a142b5a31064846408f808cab1.jpg