مبادا فرفر بازی بهانه‌ای بشه واسه غفلت از حضور فعال در نماز جمعه
85453_823.jpg