... نگفتم گفتنی‌ها رو، تو هم هرگز نپرسیدی
CX8ixgsU0AA4c6w.jpg