... تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که
CXKGMSSUQAASJ00.jpg