طبق یک آمار ۳۷۰ هزار حدیث از امام صادق نقل شده، اگه از لحظه تولد شروع کرده باشه روزی ۱۶ تا حدیث جعفری تولید کرده
همون کسشعراو کپی میکرده. ‎- ♕Dr. Eynollah ♕
حضرت سوهاضمه شدیدی داشتن ‎- رابین