طبق یک آمار ۳۷۰ هزار حدیث از امام صادق نقل شده، اگه از لحظه تولد شروع کرده باشه روزی ۱۶ تا حدیث جعفری تولید کرده
30eb23bb9e3ee6a417dcb1705dff918a.jpg
همون کسشعراو کپی میکرده. ‎· ♕Dr. Eynollah ♕
حضرت سوهاضمه شدیدی داشتن ‎· رابین