حالا باید از اوباما و ظریف تشکر کنیم که خطرناک‌ترین دشمن مردم ایران رو برای خراب کاری‌های بعدی مجهز کردند؟