از امام محمد باقر(علیه السلام) آورده است : سفیانى سرخ گون، بور ، و چشمانى آبى دارد
این سفیانی قراره چیکار بکنه؟ ‎- Dice Marshal
:))) ‎- Mamad