هنگام رفتنت پی‌ به شکوهت بردم اما حیفم آمد بگویم برگرد
عجب رندی :دی ‎- Sima
:)) ‎- Bertrand-Gholi