ترجیح میدهم از تو دور باشم و با دختر همسایه نزدیکی‌ کنم تا اینکه نزدیکت باشم و از من دوری کنی‌
زیبا :))) ‎- شاپور