دیروز فرفر زنده شد امروز تحریم‌ها رو برداشتن فردا خامنه‌ای میمیره جشنمون تکمیل بشه؟
8f546eb4b1671d256c5b2b222d5c7276.jpg