و این مرتیکه برما مگوزید هم پلنگ که چشم ندارد ماه را روی آسمان بالای سر خودش ببیند به زبان الهام بیانش گذرانید که : عرصه ی ربع مسکون آنقدر وسیع نیست که در وی دو پادشاه بگنجد

2015-2016 Mokum.place