میان آفتاب های همیشه زیبائی تو لنگری ست نگاهت شکست ستمگری ست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری ست

2015-2016 Mokum.place