... سفری جادویی به دنیای رنگارنگ لزها
چه موهای قشنگی داره:)))) ‎- مستانه
همیشه از همین جاها شروع می‌شه ‎- Bertrand-Gholi