... سفری جادویی به دنیای رنگارنگ لزها
ba9bed3ac45649c32564524200dd6ed0.gif
چه موهای قشنگی داره:)))) ‎- مستانه
همیشه از همین جاها شروع می‌شه ‎- Bertrand-Gholi