... وقتی‌ آتش انتقام شعله می‌کشد
595124a7eec2e0bdb649dad3b39e1633.gif
الله ‎· ابوتایغر