اقا سرعت برا من خیلی خوبه با گوشی هستم البته
اونطوری که فرندفید روون بود اینجا اونطور نیست ‎- وحید معمولی
اره خب تازست یه کدت بگذره ایشالا توسعه اش هم میدن ‎- بهنامی
کنده آقا کنده ‎- MortezaDalil