اقا سرعت برا من خیلی خوبه با گوشی هستم البته
اونطوری که فرندفید روون بود اینجا اونطور نیست ‎· وحید معمولی
اره خب تازست یه کدت بگذره ایشالا توسعه اش هم میدن ‎· بهنامی
کنده آقا کنده ‎· MortezaDalil