سرم تو گوشی بود داشتم فید هارو میخوندم یه دختره اومد کنارم نشست تو اسکله منم توجه نکردم بهش بلند شدم سوار کشتی شم دیدم اوهههههه جلو مرده بزار زنده میشه بیا این از خیر و منفعت این فرفر برا ما :)))
همین الان اکانت پاک کن برو بشین تو اسکله ‎· مـِـهدی❆
خاک :| ‎· Morteza K.
خاک که نگاه نکردم یا خاک که نگاه کردم ؟ ‎· بهنامی
استثنائن این که نگاه نکردی :)) ‎· Morteza K.
نه رسالتتو انجام دادی با بی توجهی کردن به اون دختره به تو باید مدال داد :)))) ‎· Vivavida
:))))))) ‎· بهنامی