ولی جدی حال صاحب این سایت رو خریدارم یه روز از خواب بیدار میشه اوهو سایت رو یوزر ها ترکوندن
اون خوشحالی وبهتی که از دیدن تعداد یوزر های فعال داره رو میخرم ‎· بهنامی
یه پست نوشته بود از خوشحالی که یهو ۳۰۰ تا کاربر فارسی زبان از فرندفیدی‌های قدیم اضافه شدن و اینا ‎· وحید معمولی
پسته کجاس وحید؟ ‎· Morteza K.
پسته رو پسته خوردنی خوندم و داشتم دنبال پسته میگشتم وضعم خیلی خرابه انگار ‎· بهنامی