اقا من تازه فهمیدم رو دختر مو کوتاه که به رنگ شرابی یا قرمز باشه موهاش نقطه ضعف دارم و نمیتونم خودمو کنترل کنم
بفهمی یا نفهمی هیچ فرقی نمی کنه :)) ‎· بولوار نیوفسکی
چه وضعیت فیزیولوژیکی درت اتفاق میفته وقتی نمیتونی خودتو کنترل کنی؟ :)) ‎· mostafa
هیچی دیگه زرتی میخوام برم به طرف بگم که شمایلت چه نیکوست :))) ‎· بهنامی
شرم آوره ! اسمایلی نومیا :)) ‎· Dr.RoHo
اقا چرا جاج میکنید یدونه شمایلت چه نیکوست میخواستیم بگیم هاا ببین چه شر میکنید نخواستیم اقا نخواستیم همون مو مشکی مارو بدین بریم :دی :)) ‎· بهنامی