اقا من تازه فهمیدم رو دختر مو کوتاه که به رنگ شرابی یا قرمز باشه موهاش نقطه ضعف دارم و نمیتونم خودمو کنترل کنم
جالبه قبلا ها فکر میکردم مورد علاقه ام موی سیاه بلند هستش ‎· بهنامی