فک کنم تنها کسیکه مکان رو بدون استایل استفاده من هستم رو کروم تبلت البته
منم استایل ندارم ‎- Amoon ╭•⊰✿
منم ندارم.نه رو گوشی نه رو پی سی ‎- Dr Fo
ایول به شما هاا پس من تنها نیستم در این راه ‎- بهنامی
من من ‎- Bahareh msh
ایول ایول نشون میده هر چیزی رو اونطوری که هست میخووایم نه اینگه شبیه یه چیز دیگه بکنیمش بعدد دوستش داشته باشیم ‎- بهنامی
منم ندارم ‎- 222888
منم بدون استایلم روی کروم لپتاپ و گوشی :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
منم ندارم :) ‎- Homa
ما بیشماریم ‎- Bahareh msh
دقیقا ‎- بهنامی
منم ‎- Morteza K.
منم رو کروک استایل ندارم ‎- roshanak
منم رو تبلت استایل ندارم ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات