سلام بر همگی
سلام بر خوشبخت دو عالم :))) ‎· adomide
@adomide من ؟؟؟ O.o ‎· بهنامی
@bkniya: بله شما :))) ‎· adomide
@adomide خودم خبر نداشتم خوشبخت دو عالم هستم میگن ها ادم خودش متوجه نمیشه :)))))) ‎· بهنامی
@bkniya: همین که داری استانبول زندگی میکنی خوشبخت دو عالم بلکه چند عالمی دیگه جمع کن خودت رو خب :))))) ‎· adomide
ای بابا ای بابا باید با شادمهر صحبت کنم یه دور دیگه کنسرت بزاره :دی :)))) دوستان جمع شن بیان اینجا ‎· بهنامی
@bkniya: ما بدون شادمهر هم میام نونگران :))))) ‎· adomide
@adomide ببینیم و تعریف کنیم :دی ‎· بهنامی
@bkniya: نه من واقعن تابستون تصمیم دارم بیام :))) حالا تایم اش هنوز نمیدونم :)) ‎· adomide
@adomide ایشالا ایشالا مشتاق دیداریم خلاصه ::دی ‎· بهنامی
@bkniya: دعا کن من کلن بیام استانبول :)))) ‎· adomide
ایشالا ایشالا :) ‎· بهنامی