سلام بر همگی
سلام بر خوشبخت دو عالم :))) ‎- adomide
@adomide من ؟؟؟ O.o ‎- بهنامی
@bkniya: بله شما :))) ‎- adomide
@adomide خودم خبر نداشتم خوشبخت دو عالم هستم میگن ها ادم خودش متوجه نمیشه :)))))) ‎- بهنامی
@bkniya: همین که داری استانبول زندگی میکنی خوشبخت دو عالم بلکه چند عالمی دیگه جمع کن خودت رو خب :))))) ‎- adomide
ای بابا ای بابا باید با شادمهر صحبت کنم یه دور دیگه کنسرت بزاره :دی :)))) دوستان جمع شن بیان اینجا ‎- بهنامی
@bkniya: ما بدون شادمهر هم میام نونگران :))))) ‎- adomide
@adomide ببینیم و تعریف کنیم :دی ‎- بهنامی
@bkniya: نه من واقعن تابستون تصمیم دارم بیام :))) حالا تایم اش هنوز نمیدونم :)) ‎- adomide
@adomide ایشالا ایشالا مشتاق دیداریم خلاصه ::دی ‎- بهنامی
@bkniya: دعا کن من کلن بیام استانبول :)))) ‎- adomide
ایشالا ایشالا :) ‎- بهنامی