اولین روزها همه همدیگه رو دوست دارند اینجا ... چند وقت دیگه سر اینکه فید فلانی رو لایک زدی هم بلاک می کنند آدمو :-))
معمولا به انتخابات هم که نزدیک میشیم وضع بدترتر میشه. بلاک چون رأی دادی. بلاک چون رأی ندادی بلاک چون فوش دادی بلاک چون فوش ندادی. خلاصه تا بوده همین بوده که هست :)) ‎· Mim Sin
انتخاباته آقا . حتی اگه از من هم خوشت نمیاد بیا لایک بزن :) ‎· Dr.RoHo