خب بازی شروع شد ... به امید پیروزی تیم امید ایران
IMG_20160115_200137-1.jpg
اینو ببره می‌ره المپیک؟ ‎- Dice Marshal
@napalmdice: نه بابا ...تیمهای اول تا سوم مستقیم میره واسه المپیک ریو ‎- Caspian
یه چیزیه مثل جام ملت‌های آسیا؟ ‎- Dice Marshal
@napalmdice: خب میزبان قطر ـه و از هر گروه دو تیم میاد از ان گروه ایران و قطر شانس بیشتری دارن این بازی خیال ایران رو راحت میکنه واسه صعود از این مرحله ‎- Caspian