هیچی مزخرف تر از دیدن یه انیمه ژاپنی با زبون انگلیسی نیست ! اصلا نمیشه باهاش ارتباط بر قرار کرد !
با زیرنویس انگلیسی خوبه زبانش ژاپنی باشه باحال تره ‎· SaeedTheGiraffe ?