رضا احدی درگذشت ... رضا احدی، ستاره سابق استقلال در دهه 60 تاب درد عظیم سرطان را نیاورد و او دقایقی پیش درگذشت.
پی نوشت : خبرش واسه 10 صبح ـه من از روی تیتر ورزش سه کپی کردم ... ‎· Caspian