هنوز نتونستم اون حس فرفری صاحبخونه بودن و توی محل خودت بودن رو پیدا کنم در اینجا ... احساس غربت می کنم :-"
شاید ... ‎· Caspian
ینی هنوز با لباس پلو خوری نشستی ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
استایل نصب نکردی لابد ، با گوشی میای ؟ ‎· Mamad
آره آرش :)) ‎· Caspian
@mirzaie: آره ... بیشتر با گوشی میام ... ‎· Caspian
@caspianir تعازف مازنی : جان من شلوار رو بکن :))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
عکس شام امشبت رو بذار درست میشه! :دی ‎· همصدا
@arash: :)) ‎· Caspian