هنوز نتونستم اون حس فرفری صاحبخونه بودن و توی محل خودت بودن رو پیدا کنم در اینجا ... احساس غربت می کنم :-"
شاید ... ‎- Caspian
ینی هنوز با لباس پلو خوری نشستی ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
استایل نصب نکردی لابد ، با گوشی میای ؟ ‎- Mamad
آره آرش :)) ‎- Caspian
@mirzaie: آره ... بیشتر با گوشی میام ... ‎- Caspian
@caspianir تعازف مازنی : جان من شلوار رو بکن :))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
عکس شام امشبت رو بذار درست میشه! :دی ‎- همصدا
@arash: :)) ‎- Caspian