اون قدیما که ارگ میزدیم یه دارمر و جاز زنی داشتیم که از من یکی دو سال کوچیکتر بود ، الان توی فیسبوکش عکس یه بچه رو گذاشته و زیرش نوشته نوه گلم ... خدایا منو بخور :((
نمیدونم بخندم یا گریه کنم :)) ‎· عبدی
بیشتر به جوک شبیه :)) ‎ ‎· Caspian