Avatar for caspianir
زمانی که خون جاری در رگهایت به دریا بازگشت ، و زمین موجود در استخوانت به زمین ... آنگاه خواهی فهمید که این سرزمین و سیاره به تو تعلق ندارد ، بلکه این تویی که به این سرزمین تعلق داری !!!
Comment
لایک سنگین ‎· Aliusha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place