تلویزیون ج .ا ، زن های ژاپنی رو نشون میده اما خانم های ایرانی توی ورزشگاه رو سانسور میکنه !!! خاک بر سرتون با این طرز فکر احمقانه تون !
نامحرمید ‎· جولیا پندلتون