‏خب باید قبول کنیم تیمی که کفاشیان دلقک رئیس فدراسیون اون باشه بیشتر از این هم نمیشه انتظار داشت !