با استرس و نگرانی توی مطب دندون پزشکی منتظرم تا نوبتم بشه ... هق هق
حس بدی ه ‎- abbasvaezi
ترسسسس نداره ک خخخ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
امیدوارم فقط بگه یه چک کلی کافی بود ‎- SaeedTheGiraffe ?
چی شدی آخر؟ ‎- رازِشب ❦‏ ❧
بعداز معاینه دندان پزشک فرمودند که دو دندان باید پر بشه و سه دندان هم باید روکش گذاشته بشه از فردا روزهای جهنمی من در دندان پزشکی شروع میشه ‎- Caspian