Avatar for caspianir
و تو چه می دانی صدای وحشتاک دستگاه فرز دندان پزشکی ، توام با ناله بیمار که از مطب به گوش میرسد ، چه بر سر اعصاب و روان آنان که در اتاق انتظار هستند می آورد :-((
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place