قبلا از مجید جلالی خوشم میومد اما الان با توجه به صحبت هاش در برنامه نود دیگه از چشمم افتاد :-"
چی گفت؟ ‎· دامون
‏‎ تناقض تو صحبت هاش زیاد بود و به طرز ناشیانه ایی از عملکرد تیم مایلی کهن و خاکپور دفاع می کرد ‎· Caspian